BNB April 2014 (21/29)

< Prev Next >
Bald Eagle (Haliaeetus leucocephalus), pair sitting in tree, Yellowstone River, Yellowstone National Park, Wyoming, USA
Bald Eagle (Haliaeetus leucocephalus), pair sitting in tree, Yellowstone River, Yellowstone National Park, Wyoming, USA